Kvaliteta tijekom cijele godine

Redovno jedenje jagoda je dobro za zdravlje. Naš cilj je promovirati konzumaciju jagoda osiguravajući konstantan visok kvalitet u svakoj sezoni. Zajedno sa The Greenery, Jong Fruit opskrbljuje (međunarodno) tržište najkvalitetnijim jagodama koje uzgajamo tijekom cijele godine.